ป.1 ภาษาท่า.mp4

ภาษาท่า 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


ป.2 ในน้ำมีปลา.mp4

ระบำในน้ำมีปลาในนามีข้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่


ป.3 ท่าสอดสร้อยมาลา .mp4

ท่าสอดสร้อยมาลา

ชั้นประถมศึกษาปีที่


ป.4 ท่าชักแป้งผัดหน้า.mp4

ท่าชักแป้งผัดหน้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่


ป.5 ประวัติระบำไก่.mp4

ประวัติความเป็นมา "ระบำไก่"

ชั้นประถมศึกษาปีที่


ป.6 ประวัติระบำตารีกีปัส อัดจากหน้าจอ.mp4

ระบำตารีกีปัส

ชั้นประถมศึกษาปีที่